ALDEAS INFANTILES NECESITA LA COLABORACIÓ DE LES EMPRESES PER AJUDA A LES FAMÍLIES MÉS DESAFAVORIDES

ALDEAS INFANTILES SOS treballa desde fa més de 50 anys  a Espanya ajudant milers de nens i joves en risc d’exclusió social. A Palma són presents amb un dels seus Centres de Dia més representatius.

La guerra, la inflació, la pujada dels costos dels subministraments… l’entorn s’està posant cada cop més difícil. Si les empreses ho noten, encara més les famílies que ja estaven en una situació delicada abans d’aquesta crisi. La situació és greu: de les més de 2.200 famílies ateses a Espanya per Llogarets Infantils, 1.000 estan vivint una veritable emergència a casa. Són famílies que es troben en una situació tan crítica, que no poden assegurar una alimentació correcta per als seus fills.

Davant d’aquesta situació, ALDEAS INFANTILES SOS ha activat un pla de resposta a aquesta emergència a través del qual lliuraran un kit d’ajuda familiar valorat en 150€ per nen i per mes a cadascuna d’aquestes famílies. Amb ell, brindaran un suport extra per ajudar-los a cobrir les necessitats més bàsiques d’alimentació i assegurar una nutrició saludable perquè tinguin garantit el consum de fruites, verdures, peix i carn, tan necessaris per al correcte desenvolupament físic i psicològic dels nens.

Per això, necessiten la màxima col·laboració de les empreses.

 


ALDEAS INFANTILES SOS lleva más de 50 años en España ayudando a miles de niños y jóvenes en riesgo de exclusión social. En Palma están presentes con uno de sus Centros de Día más representativos.

La guerra, la inflación, la subida de los costes de los suministros… el entorno se está poniendo cada vez más difícil. Si las empresas lo notan, más aún las familias que ya estaban en una situación delicada antes de esta crisis.

La situación es grave: de las más de 2.200 familias atendidas en España por Aldeas Infantiles, 1.000 están viviendo una verdadera emergencia en casa. Son familias que se encuentran en una situación tan crítica, que no pueden asegurar una correcta alimentación para sus hijos.

Ante esta situación, ALDEAS INFANTILES SOS ha activado un plan de respuesta a esta emergencia a través del cual entregarán un kit de ayuda familiar valorado en 150€ por niño y por mes a cada una de estas familias. Con él, brindarán un apoyo extra para ayudarles a cubrir las necesidades más básicas de alimentación y asegurar una nutrición saludable para que tengan garantizado el consumo de frutas, verduras, pescado y carne, tan necesarios para el correcto desarrollo físico y psicológico de los niños.

Para ello, necesitan de la máxima colaboración de las empresas.

 

 

Comunicación amb suport de: