CatalanEnglishGermanSpanish

MALLORCA SENSE FAM necessita l’ajuda de les empreses per arribar a més famílies sense recursos

A les Balears, més de 266.000 persones estan en risc de pobresa i/o exclusió social i un total de 170.391 persones ja es troben en situació de pobresa (dades 2020).

Davant aquesta realitat, Mallorca Sense Fam necessita el compromís social de les empreses per poder arribar a cobrir les necessitats bàsiques de milers de famílies de la nostra illa.

Els 12 membres de la Junta Directiva així com els seus més de 100 voluntaris fan una tasca totalment altruista per gestionar el lliurament totes les setmanes d’aliments envasats als beneficiaris, en quantitats segons el nombre de membres de cada família, amb una selecció equilibrada. També, comprat o procedent de donacions es lliuren: fruites i verdures fresques, carn, hortalisses, pa, ous, aliments infantils i articles de neteja i higiene personal.

En total el 2022 es va ajudar 9.981 famílies (773 a través de l’“Ajuda solidària d’aliments a domicili”), integrades per 22.271 persones.

Però continuen augmentant les sol·licituds dajuda, amb una llista despera de més de 150 famílies.

Per això, des de CAEB fem aquesta crida a l’acció per a la col·laboració de les empreses amb MALLORCA SENSE FAM:

A través de l’aportació d’aliments
Amb nous voluntaris disposats a col·laborar amb el seu temps i amb la feina
Amb aportacions econòmiques, puntuals o recurrents als vostres comptes i subscripcions a través de la seva web mallorcasensefam.org

MALLORCA SENSE FAM declarada d’Utilitat Pública, pot emetre el certificat de la donació, sempre que s’indiqui el nom del donant i ens faciliti les dades fiscals a través de l’e.mail: mallorcasensefam@gmail.com

 

Informació i contacte:

MALLORCA SENS FAM · CIF. G 57632234

Vinyet, 9 baixos · 07014 Palma · Telf. ​​617 40 57 40 · 617 47 47 06   www.mallorcasensefam.org    e.mail: mallorcasensefam@gmail.com

 

 


En Baleares, más de 266.000 personas están en riesgo de pobreza y/o exclusión social y un total de 170.391 personas se encuentran ya en situación de pobreza (datos 2020).

Ante esta realidad, Mallorca Sense Fam necesita del compromiso social de las empresas para poder llegar a cubrir las necesidades básicas de miles de familias de nuestra isla.

Los 12 miembros de su Junta Directiva así como sus más de 100 voluntarios realizan una labor totalmente altruista para gestionar la entrega todas las semanas de alimentos envasados a los beneficiarios, en cantidades según el número de miembros de cada familia, con una selección equilibrada. También, comprado o procedente de donaciones se entregan: frutas y verduras frescas, carne, hortalizas, pan, huevos, alimentos infantiles y artículos de limpieza y de higiene personal.

En total en 2022 se ayudó a 9.981 familias (773 de ellas a través de la “Ayuda solidaria de alimentos a domicilio”), integradas por 22.271 personas.

Pero siguen aumentando las solicitudes de ayuda, con una lista de espera de más de 150 familias.

Por eso, desde CAEB hacemos esta llamada a la acción para la colaboración de las empresas con MALLORCA SENSE FAM:

  • A través de la aportación de alimentos
  • Con nuevos voluntarios dispuestos a colaborar con su tiempo y con su trabajo
  • Con aportaciones económicas, puntuales o recurrentes en sus cuentas y suscripciones a través de su web mallorcasensefam.org

 MALLORCA SENSE FAM declarada de Utilidad Pública, puede emitir el certificado de la donación, siempre que se indique el nombre  del donante y nos facilite sus datos fiscales a través del e.mail: mallorcasensefam@gmail.com

Información y contacto:

MALLORCA SENSE FAM  ·  CIF. G 57632234

Vinyet, 9 bajos · 07014 Palma · Telf. 617 40 57 40  ·  617 47 47 06

www.mallorcasensefam.org     e.mail: mallorcasensefam@gmail.com

Declarada de Utilidad Pública el 11.07.2013  ·   Inscrita en el Registro de la CAIB, nº 7135.

 

Comunicació amb financiació de: