CatalanEnglishGermanSpanish

CAEB organitza una visita empresarial a les instal·lacions del Centre Mater a Palma

 

  • Planas valora el treball d’una organització que realitza “una tasca imprescindible per a la nostra societat” i que a més d’atendre “persones amb necessitats especials i les seves famílies, aposta per la formació i la inserció laboral de joves que tenen molt a aportar”

 

La Confederació d’Associacions Empresarials de Balears (CAEB) ha organitzat una visita empresarial encapçalada per la seva presidenta, Carmen Planas, a les instal·lacions del Centre Mater, ubicat a la barriada de Son Gotleu, per conèixer de primera mà la tasca social que realitza aquesta longeva organització dedicada a millorar la qualitat de vida de les persones amb diversitat funcional i de les famílies.

La visita s’emmarca al programa CAEB Facilita, a través del qual la patronal balear actua de punt de trobada entre el sector empresarial i les entitats del tercer sector per donar oportunitats d’inserció sociolaboral a les persones més vulnerables, com són les persones amb diversitat funcional.

De la mà de la directora de Mater, Bàrbara Mestre, i la directora de Relacions Externes, Mónica Nebreda, la representació de CAEB ha recorregut les instal·lacions on treballen la majoria dels 470 empleats de Mater, que atenen i/o formen més de 1.500 usuaris i alumnes dependents: des de les aules d’Atenció Primària als estudis de FP Dual (mòduls de Neteja i Cuina), passant pel Centre de Dia que acull 110 usuaris.

A més de les aules dels diferents graus educatius, el grup empresarial també ha visitat les obres de la nova residència de l’organització, que s’estan duent a terme a l’antiga residència de les Germanes Franciscanes Filles de la Misericòrdia. Mater està treballant “per humanitzar la residència de Palma creant una llar oberta, plena de llum i amb grans balconades i exteriors”.

La presidenta de CAEB, Carmen Planas, ha agraït a la direcció del Centre Mater la seva “amabilitat i disposició” per donar a conèixer al sector empresarial “una tasca imprescindible per a la nostra societat, que no només atengui persones amb necessitats especials, ajudant també a les seves famílies, sinó que a més aposta per la formació i la inserció laboral de joves que tenen molt a aportar a la societat”. Finalment, Planas, com a presidenta de la Comissió de Responsabilitat Social Empresarial de CEOE, també ha valorat “enormement” l’aposta del Centre Mater per l’Agenda 2030 de les Nacions Unides a través de l’adopció dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

La presidenta Planas, amb els representants de Mater i del sector empresarial.

 


  • Planas valora el trabajo de una organización que realiza “una labor imprescindible para nuestra sociedad” y que además de atender “a personas con necesidades especiales y sus familias, apuesta por la formación e inserción laboral de jóvenes que tienen mucho que aportar”

 

La Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB) ha organizado una visita empresarial encabezada por su presidenta, Carmen Planas, a las instalaciones del Centro Mater, ubicado en la barriada de Son Gotleu, para conocer de primera mano la labor social que realiza esta longeva organización dedicada a mejorar la calidad de vida de las personas con diversidad funcional y de sus familias.

La visita se enmarca en el programa CAEB Facilita, a través del cual la patronal balear actúa de punto de encuentro entre el sector empresarial y las entidades del tercer sector para dar oportunidades de inserción sociolaboral a las personas más vulnerables, como son las personas con diversidad funcional.

De la mano de la directora de Mater, Bàrbara Mestre, y la directora de Relaciones Externas, Mónica Nebreda, la representación de CAEB ha recorrido las instalaciones donde trabajan la mayoría de los 470 empleados de Mater, que atienden y/o forman a más de 1.500 usuarios y alumnos dependientes: desde las aulas de Atención Primaria a los estudios de FP Dual (módulos de Limpieza y Cocina), pasando por el Centro de Día que acoge a 110 usuarios.

Además de las aulas de los diferentes grados educativos, el séquito empresarial también ha visitado las obras de la nueva residencia de la organización, que se están llevando a cabo en la antigua residencia de las Hermanas Franciscanas Hijas de la Misericordia. Mater está trabajando “para humanizar la residencia de Palma creando un hogar abierto, lleno de luz y con grandes balconadas y exteriores”.

La presidenta de CAEB, Carmen Planas, ha agradecido a la dirección del Centro Mater su “amabilidad y disposición” para dar a conocer al sector empresarial “una labor imprescindible para nuestra sociedad, que no sólo atienda a personas con necesidades especiales, ayudando también a sus familias, sino que además apuesta por la formación e inserción laboral de jóvenes que tienen mucho que aportar a la sociedad”.

Finalmente, Planas, como presidenta de la Comisión de Responsabilidad Social Empresarial de CEOE, también ha valorado “enormemente” la apuesta del Centro Mater por la Agenda 2030 de Naciones Unidas a través de la adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

La presidenta Planas, con los representantes de Mater y del sector empresarial.

 

Comunicació amb financiació de: