CatalanEnglishGermanSpanish

CAEB col·laborarà amb Mallorca Sense Fam per arribar a les famílies sense recursos

  • La presidenta de la patronal balear, Carmen Planas, i la presidenta de Mallorca Sense Fam, Catalina Aguiló, n’han signat l’acord
  • Planas: “És important donar el nostre suport i capacitat de convocatòria perquè des del teixit empresarial se segueixi ajudant les famílies sense recursos”

 

La presidenta de la Confederació d’Associacions Empresarials de Balears (CAEB), Carmen Planas, i la presidenta de Mallorca Sense Fam, Catalina Aguiló, han signat un acord de col·laboració pel qual la patronal prestarà ajut a la difusió, desenvolupament i suport als programes que duu a terme aquesta ONG, aprofundint en el compromís social de les empreses per ajudar a cobrir les necessitats bàsiques de milers de famílies de Mallorca.

A les Balears, més de 266.000 persones estan en risc de pobresa i/o exclusió social i un total de 170.391 ja es troben en situació de pobresa, segons dades aportades per l’ONG corresponents al 2020. Per a la presidenta de CAEB, que engloba aquesta col·laboració dins del programa ‘Aliança Empresarial contra la Pobresa Extrema’ amb què també recolza la Fundació Vicente Ferrer a l’Índia, “és important donar el nostre suport i capacitat de convocatòria perquè des del teixit empresarial se segueixi ajudant a les famílies sense recursos, que per desgràcia també les tenim entre nosaltres, aquí a les Balears”.

La Junta Directiva de Mallorca Sense Fam i els seus més de 100 voluntaris fan una tasca altruista per gestionar el lliurament totes les setmanes d’aliments envasats als beneficiaris, amb una selecció equilibrada. També, comprat o procedent de donacions, s’entreguen: fruites i verdures fresques, carn, hortalisses, pa, ous, aliments infantils i articles de neteja i d’higiene personal.

En total, el 2022 es va ajudar 9.981 famílies, integrades per 22.271 persones. Però continuen augmentant les sol·licituds dajuda, amb una llista despera de més de 150 famílies. Per això, CAEB sol·licita la col·laboració de les empreses amb aquesta ONG a través de l’aportació d’aliments, de nous voluntaris disposats a col·laborar amb el seu temps i treball, i/o amb aportacions econòmiques, puntuals o recurrents en els seus comptes i subscripcions a a través del web www.mallorcasensefam.org.

L’any 2022, Mallorca Sense Fam va ajudar 11 institucions a les quals va lliurar 20.336Kg. A les famílies es van lliurar 435.970Kg. En total el 2022, es va ajudar 9.981 famílies, integrades per 22.271 persones. Capítols importants són: l’Alimentació Infantil de 0 a 24 mesos i l’Ajuda Solidària a Aliments a Domicili per a majors de 65 anys.

Carmen Planas, com a presidenta de la Comissió de Responsabilitat Social Empresarial de CEOE, valora “enormement el treball que fan totes les entitats socials que treballen amb els més desafavorits, dins i fora del nostre territori. Les empreses tenim un paper molt important en la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) que marca l’Agenda 2030 per assolir una societat més pròspera, inclusiva i sostenible”. El primer dels objectius és posar fi a la pobresa i el desè se centra en la reducció de la desigualtat. “El compromís social de tots és una necessitat”.

 


  • La presidenta de la patronal balear, Carmen Planas, y la presidenta de Mallorca Sense Fam, Catalina Aguiló, han firmado el acuerdo
  • Planas: “Es importante dar nuestro apoyo y capacidad de convocatoria para que desde el tejido empresarial se siga ayudando a las familias sin recursos”

 

La presidenta de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB), Carmen Planas, y la presidenta de Mallorca Sense Fam, Catalina Aguiló, han firmado un acuerdo de colaboración por el que la patronal prestará ayuda a la difusión, desarrollo y apoyo a los programas que lleva a cabo esta ONG, ahondando en el compromiso social de las empresas para ayudar a cubrir las necesidades básicas de miles de familias de Mallorca.

En Baleares, más de 266.000 personas están en riesgo de pobreza y/o exclusión social y un total de 170.391 se encuentran ya en situación de pobreza, según datos aportados por la ONG correspondientes a 2020. Para la presidenta de CAEB, que engloba esta colaboración dentro del programa ‘Alianza Empresarial contra la Pobreza Extrema’ con el que también apoya a la Fundación Vicente Ferrer en la India, “es importante dar nuestro apoyo y capacidad de convocatoria para que desde el tejido empresarial se siga ayudando a las familias sin recursos, que por desgracia también las tenemos entre nosotros, aquí en Baleares”.

La Junta Directiva de Mallorca Sense Fam y sus más de 100 voluntarios realizan una labor altruista para gestionar la entrega todas las semanas de alimentos envasados a los beneficiarios, con una selección equilibrada. También, comprado o procedente de donaciones, se entregan: frutas y verduras frescas, carne, hortalizas, pan, huevos, alimentos infantiles y artículos de limpieza y de higiene personal.

En total, en 2022 se ayudó a 9.981 familias, integradas por 22.271 personas. Pero siguen aumentando las solicitudes de ayuda, con una lista de espera de más de 150 familias. Por eso, CAEB solicita la colaboración de las empresas con esta ONG a través de la aportación de alimentos, de nuevos voluntarios dispuestos a colaborar con su tiempo y su trabajo, y/o con aportaciones económicas, puntuales o recurrentes en sus cuentas y suscripciones a través de su web www.mallorcasensefam.org.

En el año 2022, Mallorca Sense Fam ayudó a 11 instituciones a las que entregó 20.336Kg. A las familias se entregaron 435.970Kg. En total en 2022, se ayudó a 9.981 familias, integradas por 22.271 personas. Capítulos importantes son: la Alimentación Infantil de 0 a 24 meses y la Ayuda Solidaria en Alimentos a Domicilio para mayores de 65 años.

Carmen Planas, como presidenta de la Comisión de Responsabilidad Social Empresarial de CEOE, valora “enormemente el trabajo que realizan todas las entidades sociales que trabajan con los más desfavorecidos, dentro y fuera de nuestro territorio. Las empresas tenemos un papel muy importante en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que marca la Agenda 2030 para lograr una sociedad más próspera, inclusiva y sostenible”. El primero de esos objetivos es poner fin a la pobreza y el décimo se centra en la reducción de la desigualdad. “El compromiso social de todos es una necesidad”.

 

Comunicación amb financiació de: